This website uses cookies to improve your browsing experience. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies on your device as described in our Chính Sách Cookie.
Đặt Ngay
+81 336501111
Đặt Ngay

Đặt phòng theo Nhóm

Chúng tôi chấp nhận khách hàng nhóm!

Chúng tôi hoan nghênh việc chấp nhận khách hàng của nhóm!
Năng lực là 74 người.
Nó phù hợp cho các chuyến đi học, nhóm điểm, nhóm mà muốn sử dụng nhà bếp ...
Không chỉ nhóm tư nhân, chúng tôi có kinh doanh với các cơ quan du lịch.
Từ 9 người, chúng tôi coi đó là một nhóm vì vậy, nếu bạn từ 9 tuổi trở lên, vui lòng đặt phòng trực tiếp.
Giá có thể khác với giá cho khách hàng cá nhân.

Liên hệ ở đây: info@shibamatafuten.com
Close