This website uses cookies to improve your browsing experience. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies on your device as described in our Chính Sách Cookie.
Đặt Ngay
+81 336501111
Đặt Ngay

Khuyến mãi và kế hoạch dài hạn

Kế hoạch lưu trú liên tiếp

4
Nếu bạn ở lại từ 2 đêm trở lên, bạn có thể nhận được khăn tắm miễn phí và bộ bàn chải răng! Nếu bạn cần, vui lòng cho chúng tôi mã số: HK-RP khi bạn đặt phòng trên HP chính thức, qua email hoặc điện thoại

Ở lại 28 đêm trở lên 2,000 ¥ / đêm cho 18-35 tuổi.

長期割28
Nếu bạn định ở lại 28 đêm hoặc lâu hơn, giá sẽ là ¥ 2000 / đêm cho mỗi người.
Bạn phải trả toàn bộ số tiền khi nhận phòng.
Nếu bạn trả phòng trước đêm 28, số tiền cho 28 đêm đầu tiên sẽ không được hoàn lại. Bạn sẽ được hoàn phí đầy đủ cho đêm thứ 29 và sau khi theo chính sách hủy của chúng tôi.
* Thứ 7, Chủ nhật và Quốc lễ + ¥ 500
* Vui lòng mang theo ID của bạn khi nhận phòng.
* Bạn có thể yêu cầu thay đổi vải cho ¥ 300
* Một khoản phí sẽ được tính nếu bạn làm hỏng tài sản

Vui lòng đặt chỗ qua e-mail: info@shibamatafuten.com

Ở lại 20 đêm trở lên ¥ 2300 / đêm cho 18-35 tuổi.

長期割20
Nếu bạn ở lại 20-24 đêm, giá sẽ là ¥ 2300 / đêm / người.
Từ đêm thứ 25, giá sẽ giảm xuống ¥ 2000 / đêm.
Bạn phải trả toàn bộ số tiền khi nhận phòng.
Nếu bạn trả phòng trước đêm 20, số tiền cho 20 đêm đầu tiên sẽ không được hoàn lại. Bạn sẽ được hoàn phí đầy đủ cho đêm 21 và sau khi theo chính sách hủy của chúng tôi.
* Thứ 7, Chủ nhật và Quốc lễ + ¥ 500
* Vui lòng mang theo ID của bạn khi nhận phòng.
* Bạn có thể yêu cầu thay đổi vải cho ¥ 300
* Một khoản phí sẽ được tính nếu bạn làm hỏng tài sản

Vui lòng đặt chỗ qua e-mail; info@shibamatafuten.com

Ở lại 12 đêm trở lên 2,500 yên / đêm cho 18-35 tuổi.

長期割12
Nếu bạn ở lại từ 12 đến 17 đêm, giá sẽ là ¥ 2,500 / đêm cho mỗi người.
Từ đêm 18, giá sẽ giảm xuống ¥ 2000 / đêm.
Bạn phải trả toàn bộ số tiền khi nhận phòng.
Nếu bạn trả phòng trước đêm 20, số tiền cho 20 đêm đầu tiên sẽ không được hoàn lại. Bạn sẽ được hoàn phí đầy đủ cho đêm thứ 13 và sau khi theo chính sách hủy của chúng tôi.
* Thứ 7, Chủ nhật và Quốc lễ + ¥ 500
* Vui lòng mang theo ID của bạn khi nhận phòng. * Bạn có thể yêu cầu thay đổi vải cho ¥ 300
* Một khoản phí sẽ được tính nếu bạn làm hỏng tài sản

Vui lòng đặt chỗ qua e-mail; info@shibamatafuten.com
Close