Đặt phòng theo Nhóm

Chúng tôi chào ?ón khách hàng c?a nhóm!

Chúng tôi chào đón khách hàng của nhóm! Sức chứa của ký túc xá của chúng tôi là 74 người. Đó là lý tưởng cho các chuyến đi học, đội thể thao, nhóm người muốn sử dụng nhà bếp và vv .. Chúng tôi chấp nhận cả đặt phòng cá nhân và đặt phòng thông qua các cơ quan du lịch. Chúng tôi chấp nhận nó như một nhóm từ 9 người. Nếu bạn từ 9 người trở lên, vui lòng đặt phòng trực tiếp cho nhóm. Giá của các nhóm khác nhau so với giá của từng cá nhân.

Để biết chi tiết, vui lòng liên hệ: info@shibamatafuten.com