Khuyến mãi và kế hoạch dài hạn

? l?i 28 ?êm tr? lên 2,000 ¥ / ?êm cho 18-35 tu?i.

36571232
Nếu bạn định ở lại 28 đêm hoặc lâu hơn, giá sẽ là ¥ 2000 / đêm cho mỗi người.
Bạn phải trả toàn bộ số tiền khi nhận phòng.
Nếu bạn trả phòng trước đêm 28, số tiền cho 28 đêm đầu tiên sẽ không được hoàn lại. Bạn sẽ được hoàn phí đầy đủ cho đêm thứ 29 và sau khi theo chính sách hủy của chúng tôi.
* Thứ 7, Chủ nhật và Quốc lễ + ¥ 500
* Vui lòng mang theo ID của bạn khi nhận phòng.
* Bạn có thể yêu cầu thay đổi vải cho ¥ 300
* Một khoản phí sẽ được tính nếu bạn làm hỏng tài sản

Vui lòng đặt chỗ qua e-mail: info@shibamatafuten.com

? l?i 20 ?êm tr? lên ¥ 2300 / ?êm cho 18-35 tu?i.

36571230
Nếu bạn ở lại 20-24 đêm, giá sẽ là ¥ 2300 / đêm / người.
Từ đêm thứ 25, giá sẽ giảm xuống ¥ 2000 / đêm.
Bạn phải trả toàn bộ số tiền khi nhận phòng.
Nếu bạn trả phòng trước đêm 20, số tiền cho 20 đêm đầu tiên sẽ không được hoàn lại. Bạn sẽ được hoàn phí đầy đủ cho đêm 21 và sau khi theo chính sách hủy của chúng tôi.
* Thứ 7, Chủ nhật và Quốc lễ + ¥ 500
* Vui lòng mang theo ID của bạn khi nhận phòng.
* Bạn có thể yêu cầu thay đổi vải cho ¥ 300
* Một khoản phí sẽ được tính nếu bạn làm hỏng tài sản

Vui lòng đặt chỗ qua e-mail; info@shibamatafuten.com

? l?i 12 ?êm tr? lên 2,500 yên / ?êm cho 18-35 tu?i.

36571231
Nếu bạn ở lại từ 12 đến 17 đêm, giá sẽ là ¥ 2,500 / đêm cho mỗi người.
Từ đêm 18, giá sẽ giảm xuống ¥ 2000 / đêm.
Bạn phải trả toàn bộ số tiền khi nhận phòng.
Nếu bạn trả phòng trước đêm 20, số tiền cho 20 đêm đầu tiên sẽ không được hoàn lại. Bạn sẽ được hoàn phí đầy đủ cho đêm thứ 13 và sau khi theo chính sách hủy của chúng tôi.
* Thứ 7, Chủ nhật và Quốc lễ + ¥ 500
* Vui lòng mang theo ID của bạn khi nhận phòng. * Bạn có thể yêu cầu thay đổi vải cho ¥ 300
* Một khoản phí sẽ được tính nếu bạn làm hỏng tài sản

Vui lòng đặt chỗ qua e-mail; info@shibamatafuten.com